Ostajan opas

Mistä kaikki alkaa?

Kartoitusvaihe ja tarjouspyynnön lähettäminen

Suurin osa uutta kotisivua suunnittelevista aloittaa etsintänsä Googlesta kirjoittamalla hakusanoiksi esim. kotisivut yritykselle, nettisivut yritykselle tai verkkosivut yritykselle. Hakutulokset listaa valtavan määrän erilaisia sivustoja, jotka Google on arvioinut vastaavan kyseisiä hakusanoja. Näistä listoista moni sitten haravoi muutaman itselleen kiinnostavalta vaikuttavan yrityksen, johon meinaa lähettää oman tarjouspyyntönsä.

Ovatko Googlen hakutulosten kärjessä olevat kotisivuvalmistajat parhaita?

Tuskin. Googlen hakutulosten kärjessä olevien yritysten kotisivut ovat yksinkertaisesti sopivimpia Googlen hakualgoritmien kannalta, eikä siitä voi päätellä lainkaan onko kyseinen yritys paras mahdollinen sinun kotisivuprojektin toteutukselle. Esimerkiksi vähemmän aikaa toiminut tai vain pienempi kotisivutoimisto ei yleensä pysty kilpailemaan omalle sivulle johtavien ulkoisten linkkien määrässä, mikä johtaa siihen, että suurempien ja pidempään toimineiden yritysten etumatka vain kasvaa suhteessa muihin. Google ei siis varsinaisesti pyri näyttämään soveltuvimpia osumia, vaan suosituimpia, jolloin suosituimmista tulee ajan myötä entistä suositumpia, ja kaikki muut putoavat vähitellen tämän “etulinjaa” suosivan positiivisen kierteen johdosta kärryiltä, elleivät he tee huomattavia panostuksia asian eteen. 

Mistä tiedän että olen valinnut sopivimmat ehdokkaat?

Suomessa on satoja kotisivuja valmistavia yrityksiä, joista suurinta osaa on hyvin hankala löytää verkosta. Ehdottomasti tärkein valintakriteeri tulisi olla sinun oma tarve, jonka pohjalta arvioit vastaavatko kyseisen yrityksen palvelut tätä kyseistä tarvetta.

Miten määrittelen kotisivu-uudistuksen tarvekriteerit?

Nyt aletaan olemaan asian ytimessä, eli toisin sanoen voitaisiin kysyä, että mistä tiedän mitä tarvitsen uudelta kotisivultani?

Ehkä tärkein kysymys koko kotisivuprojektin toteutuksessa on se, että mihin tarkoitukseen kotisivua tehdään.

Kotisivun tarkoitus määrittää projektin toteutustavat, eli käytännössä sen rakenteen, sisällön ja ulkoasun. Monet markkinointitoimistot väittävät että jokaisen sivuston tarkoitus on kasvattaa myyntiä ja toimia uusasiakashankintakanavana. Tämä vääristynyt mielikuva ja yliusko omaan väitteeseen syntyy heillä ensinnäkin siitä syystä, että lähinnä sen tyyppisiä yrityksiä hakeutuu heidän asiakkaiksi, ja toiseksi koska heidän oma koulutus on muovannut linssit sen muotoisiksi, että kaikki informaatio käsitellään lähinnä markkinoinnin näkökulmasta. Todellisuudessa yritykset teettävät kotisivuja monenlaiseen tarpeeseen ja tarkoitukseen, ja sinunkin olisi tärkeää tunnistaa tämä oma tarve, ennen kuin alat neuvottelemaan sivuston toteutuksesta. Parhaimmillaan vältyt tuhansien eurojen virheinvestoinnilta ja kymmenien tuntien turhalta työltä, johon taitavat myyjät voivat sinut hypnotisoida. 

Millaisilla syillä ja mihin käyttötarkoitukseen kotisivuja yleensä oikeasti tehdään?
Seitsemän pääsyytä kotisivun toteutukselle.

1.Ilmeen uudistaminen ja rakenteen selkeyttäminen. 

Kenties yleisin syy yrityksen nettisivun uudistukselle on halu päivittää nykyisen sivun vanhentunut ilme. Samalla päivitetään sivujen sisältö ja rakenne vastaamaan tätä päivää. Monelle myös sivun parempi käytettävyys, eli sivun selkeys ja toimivuus ovat tärkeitä motivaattoreita uudistukselle. Tällaista uudistusta suosivat jo vakiintuneen asiakaskunnan omaavat yritykset, jotka ovat pääosin tyytyväisiä nykytilanteeseensa. 

 

2. Yritys haluaa ja tarvitsee jotkin sivut. 

Ylivoimaisesti suurin syy kotisivujen toteutukselle on se, että yritys kokee tarvitsevansa jotkin kotisivut. Useimmat yrittäjät haluavat että heidän palvelut ja yhteystiedot ovat löydettävissä netissä, ja että ne ovat selkeästi ja täsmällisesti esitettynä. Valtaosa yritysten kotisivuista on juuri tällaisia informatiivisia ja riittävän hyviä nettisivuja. Syynä riittävän hyvän verkkosivun valitsemiseen on se, että useimpien yritysten myynti ja markkinointi tapahtuu pääosin muita kanavia pitkin kuin kotisivun kautta. Moni lähinnä hakee nettisivuilta lisätietoja yrityksen palveluista ja tuotteista tai itse yrityksestä, mutta tekee varsinaisen ostopäätöksen muussa kontekstissa. Enemmistö uusien yritysten perustajista aloittaa simppelimmällä sivustolla, sillä budjetit voivat olla rajallisia, eikä itse yrityksen kaikista suuntaviivoista vielä tiedetä aluksi niin tarkkaan. 

 

3. Sivun toiminnallisuuksien päivittäminen. 

Kun sivulle halutaan kerralla monta uutta toiminnallisuutta, kuten vaikkapa ajanvarauskalenteri, sähköisiä lomakkeita tai somefiidi, koetaan sivun kokonaisvaltainen uudistus monesti ajankohtaiseksi. Toiminnallisuuksien tarve on lähtöisin yleensä yrityksen nykyisiltä asiakkailta tai sen prosesseista, jolloin päivitys voidaan nähdä toiminnan tehostamisena. 

 

4. Myynnin ja asiakashankinnan edistäminen. 

Epäilemättä moni yrittäjä pitää tärkeimpänä kotisivun toiminnallisuutena myynnin lisäämisen ja asiakashankinnan helpottumisen. Näin ajattelevat etenkin kasvuhaluiset tai vielä stabiliteettia tavoittelevat yrittäjät. Käytännössä tämän tarpeen vallitessa yrittäjän on kuitenkin hyvä ymmärtää, että asiaa ei kannata lähestyä kotisivun uudistuksen näkökulmasta, vaan myynnin ja asiakashankinnan lisäämisen näkökulmasta, jonka yhtenä osana kotisivun uudistus on. Budjetin kannalta tämä tarkoittaa sen moninkertaistumista, sillä jos kotisivun rooli on ratkaisevassa asemassa yrityksen myyntiprosessia, on kotisivut rakennettava alusta alkaen tästä näkökulmasta katsoen. Tällöin sivun rakenne ja sisältö on mietittävä ja suunniteltava tarkkaan hakusanaselvitysten pohjalta. Teknisen toteutuksen on tuettava hakukoneiden mieltymyksiä, ja itse sivun sisällön ja rakenteen on oltava linjassa yrityksen myyntiprosessin sekä muun markkinoinnin kanssa, jolloin sivun kävijät konvertoidaan tehokkaasti ostaviksi asiakkaiksi. 

 

5. Yrityksen toimenkuvan laajentuminen tai huomattava muuttuminen. 

Verkkosivun uudistus tulee monelle ajankohtaiseksi omistajanvaihdoksen, sukupolvenvaihdoksen, brändiuudistuksen, yritysfuusion tai tuote- ja palveluvalikoiman merkittävän muutoksen seurauksena. Suuret yritystä koskevat muutokset pitää tuoda esille myös kotisivuilla, ja monesti on helpompi tehdä kokonaan uudet sivut, kuin yrittää ns. korjata ja muokata merkittävästi vanhoja. 

 

6. Rekrytointitarpeet ja rekrytoinnin tukeminen. 

Tämä harvinaisempi mutta silti ajoittain vastaan tuleva tarve on etenkin erilaisten kausittain toimivien, nopeasti kasvavien tai suuren henkilöstövaihtuvuuden aloilla toimivien yritysten ykkösprioriteetti. Rekrytoinnin edistämiseksi kotisivuilla on luotava yrityksestä kiinnostava ja luotettava työnantaja, jota voidaan tukea etenkin tarkoitukseen suunnitellulla valokuvaussessiolla. Suurempien yritysten voi olla järkevää pyrkiä hankkimaan myös erilaisia työntekijöiden korkeaa tyytyväisyyttä ilmaisevia sertifikaatteja, joita sivustolla selkeästi esitellään. Lisäksi voidaan tehdä talon sisällä toimivista tyytyväisistä työntekijöistä jokin lyhyt esittelyvideo, ja parhaimmassa tapauksessa esittelyvideo tehtäisiin virkistyspäivänä, jolloin siihen saadaan mukaan aitoa iloa ja rentoutta. 

 

7. Tyytymättömyys nykyisten kotisivujen ylläpitoon. 

Tyytymättömyys esimerkiksi tuen ja avun puuttumiseen kotisivulle tarvittavien muutosten tekemisessä voi herättää nettisivun uudistushalut. Monet julkaisujärjestelmät eivät ole läheskään niin helppokäyttöisiä kuin mitä niiden väitetään olevan, ja mitä yksilöllisempi ja näyttävämpi sivusto sillä on tehty, sitä hankalampaa monesti on myös muokkausten itsenäinen teko, ilman että sivuston ulkoasu tai toiminnallisuudet hajoisivat. Myös kalliit serverit ja kuukausittaiset tai vuotuiset ylläpitomaksut sekä SSL-salauksen puute voivat kismittää jos rahoilleen ei koe saavansa vastinetta. 

Kun olet ensin tunnistanut oman tarvetyyppisi, voit alkaa miettiä tarkemmin mitä kaikkea uudelta sivulta oikeastaan haluat.

1.Sivun laajuus

Kaukana menneisyydessä ovat ne ajat jolloin kotisivuille pyrittiin vielä ymppäämään kaikki mahdollinen tieto yrityksestä, ja mielellään kaikki vielä kahteen tai kolmeen kertaan. Liekö ollut kotisivuvalmistajien pyrkimys laskuttaa enemmän laajemmista sivuista tai jokin sen aikainen uskomus että sivut löytyisivät paremmin hakukoneista, jos niissä olisi runsaammin ja useammin toistettuna erilaisia hakusanoja. Joka tapauksessa tällainen lähestymistapa jäi vähitellen unholaan kun hakukoneet vaihtoivat algoritmejaan aihepohjaisiksi, ja yhä useampi käyttäjä alkoi selaamaan kotisivuja pieneltä kännykän näytöltä, jolloin uudeksi normiksi, tai ainakin tavoitteeksi, muodostui tiivis, selkeä, informatiivinen ja helppokäyttöinen sivurakenne. Käytännössä uutta sivua suunnittelevan pitää tänä päivänä miettiä sivun laajuutta sen käyttötarpeen näkökulmasta katsottuna. Kaikkea ei tarvitse ja pidä tuoda välttämättä esille, mutta kaiken oleellisen olisi silti hyvä löytyä kotisivuilta. Sivun laajuuden kanssa ei kannata hakata päätä seinään, vaan helpointa on konsultoida kotisivuvalmistajia, jotka hahmottavat todellisen tarpeesi hetkessä, ja voivat sen pohjalta ehdottaa optimaalista sivun laajuutta. Voit siis arvioida tulevan sivusi laajuuden suurpiirteisesti.

2. Sivun näyttävyyden taso

Sivuston graafisen ilmeen tasoa miettiessä kannattaa taas kerran pohtia sitä loppukäyttäjää sekä oman yrityksen toimialaa yleisesti. Trendikkyys ja tyylikkyys ei ole merkittävä etu kaikilla toimialoilla, joten monesti selkeä ja moderni sivu riittää mainiosti. Jos haluat nettisivusi erottuvan massasta ihan huolella, silloin suunnitteluun täytyy panostaa moninkertainen määrä aikaa, jolloin myös toteutusbudjetin tulisi olla sitä vastaava. Käytännössä huippusivujen toteutuksessa on panostettava graafisen suunnittelun lisäksi myös sisällöntuotantoon, ja etenkin valokuviin ja videoihin. Huippunäyttäviä sivuja ei oikeastaan saa alle viidellä tonnilla, ellei käy todella hyvä tuuri, sillä niissä työmäärä moninkertaistuu tavanomaisiin sivuihin nähden. Jos perinteisemmät kasin tai ysin sivut riittävät, silloin säästät tuhansia ja saat uuden sivun varsin nopeasti toimitettuna.

3. Kieliversiot

Tarvittavien kieliversioiden määrää miettiessä helpointa on ajatella että mitä kieliversioita maksavat asiakkaasi tarvitsevat. Esimerkiksi Suomessa suomi yleensä riittää, mutta tietyillä yrityksillä tai yhteisöillä käyttäjäkunta voi suosia ruotsia suomen sijasta, jolloin olisi hyvä tehdä kaksikieliset sivut. Lisäkieliversioista voi olla hyötyä sivuston liikenteen lisäämiselle, sillä silloin sivut löytyvät useammin hakukoneista. Jokainen kieliversio lisää työmäärää ja kustannusta, ja olisi hyvä miettiä jo etukäteen että käytetäänkö kääntämiseen ammattikääntäjää, vai riittääkö oma kielitaito tekstien toimittamiseen.

4. Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on monien kotisivuprojektien kipukohta, kun kotisivua luodaan täysin nollasta. Tärkeää on sopia kotisivuvalmistajan kanssa jo etukäteen, että kuka tuottaa minkäkin sisällön. Hyvillä kotisivufirmoilla on tarjota laadukasta sisällöntuotantoa osana kotisivuprojektia, mutta silloinkin sivun tilaaja pääsee osallistumaan tekstien osalta niiden tarkistukseen ja kuvien tai videoiden osalta on sovittava tarkat kuvauspaikat ja ajankohdat. Jos materiaali löytyy jo valmiina omasta takaa, on kotisivun toteutus huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa.

5. Logo

Logo on kaikessa näennäisessä yksinkertaisuudessaan yksi kotisivuprojektin haastavimpia osuuksia, sillä logo on mukana lähes kaikessa yrityksen markkinoinnissa. Täydellinen logo on simppeli ja mieleenpainuva mutta samalla näyttävä ja yrityksen imagoon sopiva. Tällaiseen lopputulokseen ylletään missään kotisivu- tai mainostoimistossa hyvin harvoin. Pääsääntöisesti tyydytään riittävän hyvään, ja useimmiten kotisivu-uudistuksessa hyödynnetään jo olemassa olevaa logoa, jolloin nettisivuprojekti on edullisempi ja sujuu nopeammin.

6. Lisätoiminnot 

Nettisivujen yhteyteen toteutettavia erilaisia toimintoja on valtava määrä, mutta yleisimmin käytettyjä ovat galleriat, lomakkeet, kartat, videoupotukset, laskurit, ajanvaraustoiminnot, verkkokaupat, uutiskirjeen tilaus, blogi, ajankohtaista osio, Facebook somefiidi, Analytics kävijäseuranta ja jäsensivut. Pääsääntönä kannattaa käyttää sitä, että lisätään vain sellaista mitä oikeasti tarvitaan, eli jos haluat blogin ja ajankohtaista osion, niin silloin on järkevintä että sitä käytetään ainakin kerran kuukaudessa. Muutoin sivustolle syntyy nopeasti tunnelma, että se on vaan hylätty oman onnensa nojaan, mikä myös assosioituu yrityksen muuhun toimintaan.

7. Hakukoneoptimointi

Jos sivun näyttävyystaso ja sisällöntuotanto nostavat kotisivun budjettia, niin aidosti kunnolla tehty hakukoneoptimointi vasta pätäkkää vaatiikin, sillä sen työmäärä on hurja. Väitän että suurin osa hakukoneoptimointia myyvistä yrityksistä ei oikeasti tiedä riittävän hyvin mitä hakukoneoptimointi kokonaisuudessaan vaatii. Muutamalla satasella tai parilla tonnillakaan ei voi saada kovin kilpailulla alalla merkittävää parannusta hakusijoituksilleen. Jos yrityksesi myynnin ja olemassaolon kannalta tärkeintä on olla Googlessa ensimmäisen sivun ensimmäisellä paikalla tärkeimmillä hakusanoilla, silloin tarvitset siihen optimoidut sivut jotka suunnitellaan alusta lähtien vain tätä yhtä päätarkoitusta varten. Haastavin osuus on hankkia suuri määrä sivustolle ohjaavia laadukkaita linkkejä, jotka ovat hakukoneoptimoinnin kannalta yhä se ykkösjuttu. Laadukas hakusanojen mukaisesti kirjoitettu tekstisisältö sekä hakusanoja vastaavat omat alasivut hakusanojen mukaisine titleineen ja hakusanojen mukaisine url-päätteineen on ehdoton edellytys. Sivuston latausnopeuden optimointiin tulee panostaa huolella. Pääsääntöisesti perinteisissä kotisivuprojekteissa ei edellämainittuihin ryhdytä, vaan niissä tehdään ns. kevyt perusoptimointi, joka riittää perinteisten yritysten löytymiseen varsin hyvin Googlesta. Sivustosta tehdään responsiivinen, mahdollisimman kevyt, sisällön osalta varmistetaan että tärkeimmät hakusanat ovat mukana, titlet kirjoitetaan tärkeimpien hakusanojen mukaan ja sivulle lisätään SSL-salaus. Muut detaljit kuten soveltuvan domainin käyttö, someprofiilit ja tasokkaiden Google arvostelujen hankkiminen eivät merkittävästi paranna sijoitusta, mutta niihinkin voi olla hyvä panostaa jos kärkisija on tähtäimessä.

Kotisivutekijän valitseminen

Kun tiedät tarkkaan mitä kotisivuprojektiltasi haluat, on aika valita toteuttaja projektillesi. Alkuun on hyvä varmistua, että ehdokasyritys pystyy toteuttamaan toiveesi, ja että tarjous miellyttää sinua. Ennen tilaamista kannattaa vielä varmistaa että yritys on luotettava toimija.

Mistä tiedän että kotisivuyritys on luotettava?

Kannattaa Googlettaa potentiaalinen kotisivuyritys, ja katsoa mitä tietoja heistä löytyy. Pääsääntöisesti pidempään alalla olleista löytyy enemmän tietoa kuin uusista tekijöistä. Referenssejä, yrityksen henkilöstöä ja suositteluja tutkimalla saat pääpiirteisen käsityksen yrityksestä. Voit myös soittaa suoraan ja esittää kysymyksiä kotisivuprojektistasi. Jos numeroon ei vastata muutaman kerran jälkeen, tai sinulle ei soiteta takaisin tai jos kysymyksiin ei osata vastata selkeästi ja konkreettisesti, niin silloin tiedät että kotisivuprojektistasi voi tulla haasteellinen. Suurimmat riskit löytyvät todella halvalla tarjoavista ennestään tuntemattomista tekijöistä. Toki uusia tekijöitä tulee jatkuvasti alalle, ja silloin voi olla hyvä tavata ensin kasvotusten tai vähintään käydä perusteellinen videopuhelu. Jos olet epävarma tekijästä, voit pyytää sopimusta jossa lasku maksetaan vasta kun kotisivu on toimitettu. Käyttämällä vähemmän tunnettuja tekijöitä joilla on jo laadukkaita referenssejä voit saada jopa tasokkaammat sivut kuin suurelta ja vakiintuneelta toimijalta, sillä näillä tekijöillä voi olla suurempi tarve ja halu näyttää parastaan jokaisessa projektissa.

Miten valitsen kotisivun ylläpidon?

Ylläpidolla ei kannata liikaa päätään vaivata. Jos sinulle ei vielä ole domainia ja webhotellia, niin hyvä kotisivutekijä osaa suositella tarpeisiisi sopivan webhotellin ja domainin, ja hoitaa niiden tilaamisen puolestasi. Pääsääntöisesti uudet sivut asennetaan nykyiseen webhotelliisi korvaamaan vanhan kotisivusi. Osa kotisivuvalmistajista tarjoaa myös ylläpitosopimuksia, jolloin saat täysin huolettoman, mutta pääsääntöisesti hieman kalliimman ylläpidon. Toki osa yrityksistä tarkoittaa ylläpidolla lähinnä sivustolle tehtäviä päivitysmuutoksia, joten jos harkitset keskitettyä ylläpitosopimusta, kannattaa kysyä sisältyykö siihen domainin ja webhotellin kulut.

Julkaisun jälkeiset muokkaukset

Näistä kannattaa sopia jo ennen sivuston tilaamista. Eri yrityksillä on hyvin erilaisia käytäntöjä tästä. Osa yrityksistä edellyttää jonkinlaisen ylläpitosopimuksen ostamista heiltä, jos haluat että uutta sivuasi muokataan puolestasi julkaisun jälkeen. Moni puolestaan laskuttaa tuntilaskutuksella jokaisesta muutostyöstä. Harvemmin löytyy toimistoja joissa edes pienet muutostyöt ovat täysin maksuttomia, kuten Geeky Pandalla.